Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZEBRANIE SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW

26 marca odbyło się coroczne Zebranie Samorządu Mieszkańców, podczas którego zastępca przewodniczącej p. Agnieszka przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w 2014 roku Przedstawiony też został przez Kierownika DOT plan pracy Rady na bieżący rok.

W związku z kończącą się w tym roku kadencją Rady na tegorocznym zebraniu przeprowadzono tez wybory. Z uwagi na dobre wykonywanie swoich obowiązków przez członków Rady, zgromadzeni Mieszkańcy wyrazili swoją aprobatę dla nich na kolejną kadencję.

Z członkostwa zrezygnowała p. Honorata, a jej miejsce zajął, p. Artur, wyłoniony spośród trzech kandydatów. Pan Artur wyraził zgodę i tym samym większością głosów zgromadzonych Mieszkańców wszedł w szeregi Rady Samorządu.

Wybrano też nową przewodniczącą, jej zastępcę oraz sekretarza. Pozostałe osoby pełnią funkcję członków Rady.

Na koniec zebrania zabrali głos Mieszkańcy. Wyrazili swoje wnioski i opinie, które przedstawione zostaną Siostrze Dyrektor.

MAGDALENA ŁUKOMSKA-KORNIEWICZ