Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wybory Samorządu Mieszkańców

10 maja, w naszym Zespole Domów odbyło się coroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Samorządu Mieszkańców. Siostra Dyrektor rozpoczęła zebranie wspólną modlitwą. Wzięli w nim udział przedstawiciele Mieszkańców wszystkich czterech typów domów, przedstawiciele Samorządu oraz pracownicy socjalni i prowadzący terapię zajęciową.

Pierwsza część spotkania miała charakter sprawozdawczy. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2020 i 2021 przedstawiła dotychczasowa Przewodnicząca Samorządu – Pani Barbara Stelmaszewska.

Minęła kadencja obecnej Rady Samorządu, zatem Siostra Dyrektor i Kierownik DOT oraz wszyscy zgromadzeni podziękowali swoim przedstawicielom za pracę i reprezentowanie ogółu Mieszkańców, po czym przystąpiono do wyboru nowego składu Rady Samorządu.

Spośród wielu kandydatów wybrano 9 Mieszkańców, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Wyłoniono Przewodniczącą Rady – Panią Barbarę Stelmaszewską – będzie to już druga Jej kadencja, Zastępcę – Pana Pawła Michalaka oraz Sekretarza – Panią Annę Tarczewską, a także 6 członków Rady. Zostały nimi Panie: Edyta Zawadzka, Małgorzata Jankowska, Magdalena Banach, Danuta Ciesiółka, Barbara Rychła i Maria Białas.

Nowa Rada Samorządu została przez Mieszkańców powitana gorącymi brawami, a jej członkowie zobowiązali się do czynnego działania i godnego reprezentowania społeczności naszego Domu.

Iwona Zagozdon-Szmyt