Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wybory do Samorządu Mieszkańców

  18 maja, w naszym Zespole Domów odbyło się coroczne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Samorządu Mieszkańców. Siostra Dyrektor rozpoczęła zebranie, w którym wzięli udział przedstawiciele Mieszkańców wszystkich czterech typów domu, przedstawiciele Samorządu oraz pracownicy socjalni i terapeuci terapii zajęciowej.
  Pierwsza część spotkania miała charakter sprawozdawczy. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2017 przedstawiła dotychczasowa Przewodnicząca Samorządu – Pani Agnieszka Modrzyńska.
  Wobec faktu, że w tym roku minęła trzyletnia kadencja Rady Samorządu, Siostra Dyrektor oraz zgromadzeni podziękowali swoim przedstawicielom za pracę i reprezentowanie ogółu Mieszkańców, po czym przystąpiono do wyboru nowych członków Rady Samorządu..
  Spośród 14 kandydatów wybrano 9 Mieszkańców, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Wyłoniono Przewodniczącą Rady – Panią Teresę Tarczyńską, Zastępcę – Panią Justynę Łukaszewską oraz Sekretarza – Panią Stanisławę Troć, a także 6 członków Rady.
  Nowa Rada Samorządu została przez Mieszkańców powitana gorącymi brawami, a jej członkowie zobowiązali się do czynnego działania i godnego reprezentowania społeczności naszego Domu.

IWONA ZAGOZDON-SZMYT