Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wszystkich Świętych

  Kolejny październik dobiega kresu . . .
  Nadchodzi ten szczególny dzień – dzień zadumy, wspomnień. Wzmaga się tęsknota za tymi, których już nie ma, którzy uprzedzili nas w tej najdłuższej drodze – drodze, którą i my podążymy kiedyś – każdy z własnym bagażem i dorobkiem życia. Dzień Wszystkich Świętych dobitniej niż każdy inny dzień nam ten fakt uświadamia i zmusza do refleksji.
  Życzę wszystkim i sobie również, aby uczynki każdego z nas w czasie danym tu na ziemi, dały świadectwo naszej Wiary. Aby zadecydowały o tym, że w wieczności spotkamy się z naszymi bliskimi, za którymi tak bardzo tęsknimy.
  Święty Ojciec Pio w swojej książce wspominał, że …”gdy umieramy, przychodzą po nas dusze naszych zmarłych oraz te dusze czyśćcowe, za które się modliliśmy”
  Prośmy zatem, aby Świętych Obcowanie dotyczyło kiedyś każdego z nas.

S. EWA POLLUS