Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

  “Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek „całkowicie bezsilny,” ale „wszechpotężny Miłością”.

  Michel Quoist

  Szanowni Państwo

  Już niemal godziny tylko dzielą nas od tej pięknej nocy, kiedy nad Betlejemską Stajenką zajaśnieje światło – narodzi się Boża Dziecina.
  Niech Maleńka Rączka Boga, który “wszedł między lud ukochany” błogosławi każdy Wasz dzień, a kiedy przy wigilijnym stole będziecie dzielić się opłatkiem niech w Waszych sercach króluje miłość i Boży pokój.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus