Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wielki Post

„Co zawinił, że ostrą koroną
Jego święte zraniono skronie
Co zawinił, że drogę swą znaczył
Krwi kroplami, kroplami, kroplami…”

Tak ogromna ilość bombardujących nas zewsząd smutnych i wręcz niebezpiecznych wiadomości sprawiła, że niemal umknął nam fakt, iż właśnie rozpoczęło się czterdziestodniowe przygotowanie do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Wielkanocnych. Nastał więc czas pokuty i nawrócenia – Wielki Post. Bardzo nam łatwo narzekać na “takie czasy”, twierdząc, że wszystko co wokół się dzieje niedobrego, jest właśnie winą “czasów”… Ale czy na pewno? Czy to nie my – ludzie – te czasy tworzymy? Czy to nie my, coraz bardziej sobie pobłażamy, coraz więcej ponadczasowych prawd i zasad lekceważymy i wiele mamy na swoje usprawiedliwienie? Myślę, że po posypaniu głów popiołem i usłyszeniu słów “Prochem jesteś i w proch się obrócisz” czy też “Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię” warto nam przypomnieć sobie i zacząć na nowo wprowadzać w życie symbole Wielkiego Postu. Symbole jakże ważne i z pewnością owocne, którymi są: modlitwa, jałmużna i post. Maryja w swoich objawieniach niejednokrotnie już wzywała nas do nawrócenia. Spróbujmy może w tym ważnym okresie kończącym się Triduum Wielkanocnym, zrezygnować z przyjemności, a uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali i błagać wraz z Maryją Jej Syna o odwrócenie od świata wszelkich nieszczęść: wojen, chorób żywiołów…

I jak apelował w swoim orędziu Ojciec Święty Franciszek:

“W czynieniu dobra nie ustawajmy! “

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus