Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Warsztaty Terapii Zajęciowej – wizyta w Szamotułach

„Nigdy nie trać cierpliwości – to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi”

Antoine de Saint Exupery

Warsztaty zajęciowe to wyodrębniona placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, dająca szansę pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Mogą być one organizowane przez fundacje i stowarzyszenia. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Dostępne ogólnie techniki terapii zajęciowej, które mają chociaż w niewielkim stopniu usamodzielnić uczestników muszą być odpowiednio dostosowane do ich możliwości. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej – Spółdzielni Socjalnej “Talent” w Szamotułach, którą prowadzą nasze Siostry. Urzekła nas panująca tam atmosfera, a zwłaszcza radość uczestników, którzy czują się tak zwyczajnie potrzebni, ważni, dumni ze swoich dzieł. I rzeczywiście było co podziwiać: ceramikę ozdobną w różnej postaci, kolorze i rodzaju filiżanki, kubeczki, podstawki, tacki patery….. Trudno wyliczyć. Z całego serca gratulujemy Siostrze Przełożonej Grażynie Koźlik i wszystkim pracownikom warsztatów Zdajemy sobie sprawę, że taka praca, to swego rodzaju misja i umiejętność poświęcenia się, a szczególnie posiadania niezmierzonych pokładów cierpliwości – jakże łatwo zniechęcić bowiem jakimś zdawałoby się niewinnym gestem do dalszej pracy kogoś, dla kogo wykonanie wiele najprostszych nawet rzeczy jest ogromnym wyzwaniem. Cierpliwości, której pięknym owocem jest między innymi wspomniane wyżej dzieło z niezmiernym trudem każdego dnia tworzone i szeroko otwierające drzwi właśnie tym, którzy sami nie są w stanie przekroczyć dzielącego ich od wielu zdawałoby się błahych spraw, progu. Błahych dla nas, ale dla nich niezwykle trudnych do zrealizowania, a wręcz piętrzących się każdego dnia w wielu sytuacjach.

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus