Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

W służbie człowiekowi – Sesja naukowa w Toruniu

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy współudziale Instytutu „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w sobotę 4 marca 2023 roku odbyła się Sesja Naukowa „W służbie życiu i zdrowiu człowieka – Inwestycje w zdrowie i życie Polaków”. W Sesji uczestniczyły Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi z Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu n/Notecią w składzie: S. Urszula Janic – lekarz, S. Anna Miłuch – pielęgniarka, S. Katarzyna Kostecka – pielęgniarka, M. Janina Kierstan – opiekun duchowy. Podczas Sympozjum prezentowano tematy i dyskutowano o powinnościach współczesnej medycyny.

Uczestników Sesji powitał i otwarcia dokonał O. dr Tadeusz Rydzyk prof. AKSiM, rektor i założyciel Uczelni. Grono prelegentów w ramach Sesji prezentowali: prof. dr hab. Bogdan Chazan – „Sumienie lekarza i pacjenta”, prof. dr hab.Aldona Anna Kasprzak – „Prawda w nauce i sztuce leczenia”, prof. dr hab. .Danuta Januszkiewicz-Lewandowska – „Dzieci liderami przyszłości”, prof. Anna Latos-Bieleńska – „Genetyka w służbie życiu i zdrowiu człowieka”, prof. dr hab. Ryszard Słomski – „Wykrycie DNA i jego obecne znaczenie w badaniach genetycznych”, prof. dr hab. Elżbieta Starosławska – „Pełnoprofilowa onkologia – diagnostyka i leczenie”, prof. dr hab. płk Mirosław Dziekiewicz – „Chirurgia naczyniowa XXI wieku”, prof. dr hab. Bogusław Czerny – „Leki sieroce”, ks. prałat Andrzej Rygielski – „Duchowe potrzeby chorych”. Wypowiedzi prelegentów można spuentować następująco:

Prof. dr hab. B. Chazan podkreślił, że medycyna nie jest „odcięta” od świata wartości i od sumienia. Tymczasem dzisiaj prawo stanowione ma tendencje do coraz głębszej ingerencji w obszary naszej rzeczywistości, aby oddzielić sumienie od życia.

O prawdzie w nauce i sztuce mówiła prof. Aldona Anna Kasprzak stwierdzając, że pragnienie prawdy jest zakorzenione w człowieku i stanowi podstawę jego egzystencji. „Kryzys prawdy” jest zakorzeniony w „ kryzysie wiary” stwierdziła prelegentka.

Prof. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska stwierdziła, że dzisiejsze dzieci, ze względu na problemy rozwojowe, będą predysponowane do wielu chorób. To spowoduje, że nie będą mogły osiągnąć zdrowia swych rodziców. Prelegentka wskazała na narastający problem związany z otyłością społeczeństwa.

Prelegenci, specjaliści w dziedzinie genetyki poświęcili sporo miejsca temu zagadnieniu stwierdzając, że w najbliższym czasie będzie wręcz skokowe zapotrzebowanie na diagnostykę genetyczną m.in. pod kątem chorób onkologicznych i chorób rzadkich. Przed medycyną pojawiają się nowe wyzwania, o tzw. lekach sierocych mówił prof. Bogusław Czerny farmakolog. Na 7 tys. chorób rzadkich, które do tej pory udało się wykryć, mamy dzisiaj do dyspozycji zaledwie 100 leków. Ten stan rzeczy jest związany z wielkimi kosztami badań nad nowymi substancjami.

Prof. Elżbieta Starosławska – dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wskazała na wysoką śmiertelność powodowaną chorobami nowotworowymi a to wiąże się z faktem, że dostęp do nowoczesnych terapii, czy do świetnych lekarzy jest ograniczony. Powodem takiego stanu jest też zbyt późne zgłaszanie się pacjentów po pomoc medyczną. Wśród podjętych tematów zainteresowanie budziła „Chirurgia naczyniowa XXI wieku” zaprezentowana przez prof. Mirosława Dziekiewicza. Duchowe potrzeby chorych, które które na zakończenie Sesji przedstawił ks. prał. Andrzej Rygielski – Organizator Hospicjum w Wągrowcu, wskazując na dwoistość ludzkiej natury. Cierpienie duchowe może być nieraz większe od cierpienia fizycznego. Dlatego nie można zapominać o tym aspekcie natury człowieka.

Tak jak rozpoczął, tak też w zwięzłych stwierdzeniach zakończył spotkanie w ramach Sympozjum „W służbie życiu i zdrowiu człowieka” O. dr Tadeusz Rydzyk zapraszając do przemyśleń i tworzenia nowych obszarów w posłudze medycznej.

M. Janina Kierstan