Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

V NADNOTECKI FESTIWAL MUZYCZNY „PIĘKNY ŚPIEW”

28.06.2015 r. nasi Mieszkańcy mieli okazję wysłuchać koncertu w ramach V Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego „Piękny Śpiew”, który odbył się w Kościele p.w. św. Michała.

Młodzi artyści z Akademii Muzycznej z Poznania zauroczyli nas wszystkich.

Była to jedyna i niepowtarzalna okazja, aby posłuchać pieśni okresu „Młodopolskiego”. Cieszymy się, że młodzi, zdolni artyści zechcieli zawitać do Wielenia. Dzięki dr. Tomaszowi Zagórskiemu i Jego żonie – organizatorom festiwalu, oraz licznym sponsorom, mogliśmy posłuchać pięknej muzyki polskiej.

W tym roku królowała w Wieleniu muzyka młodopolska, od przepięknych pieśni Mieczysława Karłowicza, poprzez muzykę Ignacego Jana Paderewskiego, Apolinarego Szeluto, Ludomira Różyckiego, Grzegorza Fitelberga, Feliksa Nowowiejskiego do Karola Szymanowskiego. Ciekawym epizodem był występ ludowego zespołu „Marynia” z Wronek. Mieliśmy możliwości porównania wykonania tego samego utworu w wersji ludowej i klasycznej.

Prof. Halina Lorkowska – rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu, w ciekawy sposób przedstawiła słuchaczom okres „Młodopolski” w muzyce.

Dla melomanów była to prawdziwa uczta dla ducha. Z niecierpliwością oczekujemy następnych festiwali.

Foto: www.wielen.pl

BOŻENA KRÓLICZAK