Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

26 sierpnia Kościół Katolicki obchodzi Święto Matki Bożej Częstochowskiej. W naszym kraju to jedno z najważniejszych świąt Maryjnych. W tym dniu do Czarnej Madonny na Jasną Górę zmierzają pielgrzymi z całej Polski.

W naszym Domu o godz. 10,30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu Ks. dr habilitowany Paweł Wygralak, a wraz z nim Ks. Kanonik Roman Poplewski i Ks. Piotr Bednarski z parafii Św. Michała w Wieleniu, Ojciec Feliks Chwiłkowski i Ojciec Dezyderiusz Głodowski ze Wspólnoty Ojców Franciszkanów z Wronek oraz Ks. Kanonik Andrzej Wojciechowski – nowy Kapelan naszego Domu.

W Mszy Świętej licznie uczestniczyły Siostry, Mieszkańcy Domu, Pracownicy, Goście oraz Mieszkańcy miasta. Siostry i Mieszkańcy Domu uświetnili oprawę Mszy Świętej pięknym śpiewem, czytając Słowo Boże oraz niosąc dary do Stołu Pańskiego.

Podczas uroczystości Siostra Aleksandra Łojewska serdecznie powitała w naszej społeczności wszystkich gości, a zwłaszcza Ks. Kanonika Andrzeja Wojciechowskiego, który rozpoczął posługę w naszym Domu jako Kapelan takimi oto słowami: ” W imieniu Wspólnoty Sióstr, Mieszkańców i Pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu pragnę w szczególny sposób powitać Ks. Kanonika Andrzeja Wojciechowskiego, który obejmuje w naszym Domu posługę Kapelana. Jesteśmy wdzięczni, że zechciał Ksiądz odpowiedzieć na wezwanie Pana do posługi wśród osób chorych i cierpiących, posługi trudnej, a jednocześnie tak potrzebnej w tym miejscu. Pragniemy równocześnie życzyć obfitego błogosławieństwa Bożego i asystencji Ducha Świętego w pełnieniu obowiązków, jakie zlecił Księdzu sam Jezus Chrystus. Niech ta posługa będzie owocna i przynosi Księdzu duchową radość. Matka Boska Częstochowska, której dziś oddajemy szczególną cześć niech towarzyszy Księdzu nieustannie swoją opieką i wstawiennictwem, niech wyprasza potrzebn łaski. Mamy nadzieję, że Ksiądz szybko poczuje się u nas dobrze, jak u siebie w domu. Życzymy wszystkiego, co najlepsze na drodze posługi w naszym Domu i z serca obiecujemy naszą pamięć w modlitwie”.

Na zakończenie, na ręce Kapłanów zostały złożone kwiaty i serdeczne podziękowania.

MAGDALENA ŁUKOMSKA KORNIEWICZ