Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE KU CZCI MATKI BOSKIEJ LUBASKIEJ KRÓLOWEJ RODZIN W LUBASZU

W dniu 09 września 2017 r. liczna grupa Mieszkańców z naszego Domu wraz z Siostrami wyruszyła autokarem na pielgrzymkę do Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu. Eucharystia ze szczególnym uczestnictwem parafian z Dekanatu Wieleńskiego rozpoczęła się o godz. 11.30, a przewodniczył jej ks. dziekan Sławomir Olejniczak – proboszcz Piłki.
Jeden z naszych Mieszkańców, Pan Stefan Radecki, miał ogromny zaszczyt przeczytać Pierwsze Czytanie – Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Podczas Mszy Świętej wszystkim potrzebującym, chorym, i cierpiącym udzielony został Sakrament Namaszczenia Chorych, a także zgromadzeni wierni otrzymali Błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu. Modliliśmy się do Matki Boskiej Lubaskiej o wytrwałość i siłę w znoszeniu naszych cierpień.
Wzmocnieni przyjętymi sakramentami, po przemyśleniach związanymi z ofiarowaniem Bogu swojego cierpienia wróciliśmy do Domu, jednocześnie mając nadzieję, że za rok spotkamy się znowu we wspaniałym Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu.

MAGDALENA ŁUKOMSKA-KORNIEWICZ