Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szlak Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

„Bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie.”

Zygmunt Krasiński

W ramach obchodów roku upamiętniającego dwusetną rocznicę urodzin naszego Założyciela, Matka Prowincjalna – Regina Pobiedzińska zainicjowała powstanie Szlaku Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, o długości około 39 kilometrów i oznakowanego literą „F”. Oficjalnie szlak ten zostanie zainaugurowany 19 czerwca, podczas uroczystości w Katedrze Poznańskiej. Święty Zygmunt Feliński, jako 25 letni student udał się w kwietniu 1848 roku z Paryża do Poznania, następnie trafił do podpoznańskich miejscowości, gdzie między innymi 2 maja brał udział w potyczce pod Trzebawiem, a następnie awansowany został na porucznika strzelców. 8 maja walczył w bitwie pod Rogalinem. Bardzo obszernie – jako naoczny świadek i uczestnik walk partyzanckich – opisał to w swoich „Pamiętnikach”, które do dzisiaj są ogromną kopalnią wiedzy o wielkopolskim powstaniu roku 1848.

W listopadzie ubiegłego roku pisałam o uroczystości odpustowej w kościele w Komornikach, który jest pierwszym punktem wspomnianego wyżej szlaku i do którego uroczyście wniesiono relikwie Świętego Zygmunta.

Kolejną taką świątynią jest kościół Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku, do którego w minioną niedzielę – 22 maja – zostały uroczyście wprowadzone relikwie nasze Świętego. W uroczystości, wraz z licznie zgromadzonymi parafianami udział wzięło 20 Sióstr z Domów w Szamotułach, w Wieleniu oraz w Poznaniu – z Matką Prowincjalną na czele. Byłyśmy niezmiernie wzruszone i rozradowane oprawą uroczystości, niespotykaną gościnnością, serdecznością…. Wszystko to sprawiło, że wchodząc w tak przyjazne progi czułyśmy się, jak we własnym domu. Pragnę zatem wszystkim za wszystko podziękować staropolskim Bóg Zapłać i życzyć Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi oraz parafianom codziennej opieki Świętego Zygmunta Felińskiego i wielu łask otrzymywanych za Jego wstawiennictwem.

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus