Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie…

  Podwyższanie kwalifikacji pracowników jest niezmiernie ważną sferą w każdym zawodzie, jednak pracownicy placówek opiekujących się długoterminowo ludźmi potrzebującymi szczególnej troski, winni szczególnie starać się o to, by zdawałoby się znaną ogólnie wiedzę, ciągle doskonalić.
  Dyrekcja naszego Domu kładzie ogromny nacisk na wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy, które w obliczu różnorodności osób oddanych pod naszą opiekę, a co za tym idzie – wielości zagadnień i problemów wyłaniających się codziennie, są niezbędnymi. Pracownicy wciąż borykają się z nowymi sprawami wymagającymi nie tylko rozległej wiedzy, ale również umiejętności jej wykorzystania – stąd też udział w takich szkoleniach jest konieczny.
  Od 7 do 8 maja, pracownicy nasi uczestniczyli w kolejnym szkoleniu, które zorganizowały Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
  Szkolenie prowadziła Pani Urszula Wawrzynek – Trener, doradca biznesowy oraz Pan Leszek Guga – specjalista do spraw szkoleń.
  Dotyczyło ono między innymi: wspierania komunikacji i przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym w instytucjach opieki długoterminowej, roli motywacji, a także znaczenia zaburzeń w komunikacji zespołów współpracujących.
  Spotkania takie są również okazją do wymiany doświadczeń – stare przysłowie mówi, że „Praktyka bez teorii jest kulawa, ale teoria bez praktyki jest ślepa”
  Korzystajmy zatem z wszelkich możliwości pogłębienia wiedzy nie tylko teoretycznej, ale szczególnie wykorzystujmy sprawdzone metody osób z naszego kręgu zawodowego. Wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia są zaś najlepszą okazją do takiej właśnie wymiany zdań na temat sprawdzonych i praktycznych sposobów w życiu domów takiego typu jak nasz.

S. BARBARA BOROWIAK