Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie z RODO

  25 maja wchodzi w życie RODO – nowe, ujednolicone dla wszystkich 28 państw członkowskich Unii Europejskiej prawo, zawierające przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  RODO dotyczy firm, które gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych.
  W związku z powyższym również nasz Zespół Domów jest zobowiązany do jego przestrzegania, ale przedtem – do przyswojenia sobie jego reguł.
  11 maja wzięliśmy zatem udział w szkoleniu poświęconym wdrożeniu RODO, zorganizowanym w Poznaniu, przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa.

Dyrektor ZDPS RM
S. Ewa Pollus