Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2016 roku o godz. 14.30 w Kościele p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej i Św. Michała rozpoczęła się uroczysta, koncelebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz Mieszkańców naszego miasta i gminy. Przewodniczył jej Ksiądz Kanonik Roman Poplewski – Proboszcz tutejszej parafii. Homilię wygłosił oficer Wojska Polskiego, Ksiądz Kanonik Andrzej Wojciechowski – Kapelan Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, który przytoczył kilka wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież Polak podczas swoich pielgrzymek do ojczystego kraju zawsze podkreślał, że wolność jest największym darem, o który trzeba stale walczyć, a duch narodu polskiego, solidarność i wiara jest jego wielką siłą. Duszpasterz podkreślił również, że niezmiernie ważnym znakiem patriotyzmu jest dbałość o symbole narodowe.
Po zakończeniu Eucharystii wszyscy przemaszerowali ulicą Kościuszki i zgromadzili się przy Pomniku Wdzięczności Ziemi Wieleńskiej.
Tradycyjnie już udział w obchodach wzięły Władze Gminy oraz reprezentanci całego środowiska. Pośród delegacji składających kwiaty pod pomnikiem byli też przedstawiciele naszego Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

S. EWA POLLUS