Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

  „Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego,
  Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
  Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę”

  Jan Paweł II


  3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
  Mamy wciąż w pamięci wiele ważnych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny: obrona Jasnej Góry przed Szwedami, śluby Króla Jana Kazimierza powierzające Królestwo Polskie opiece Matki Bożej, a także uchwalenie Konstytucji 3 Maja….
  Za kilka dni znów obchodzić będziemy to święto, które wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i ciągle doświadczają za pośrednictwem Maryi. Dzieje się tak od dawien dawna – myślę o roku 1410, kiedy to „Bogurodzica„ – najstarsza polska pieśń religijna, poprowadziła Polaków do zwycięstwa.
  8 września 1717 roku zaś, to dzień, w którym nastąpiło szczególne związanie
  kultu Maryi – Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą. Dokonano wtedy koronacji jasnogórskiego obrazu, a jednocześnie koronacji Maryi na Królową Polski.
  Podczas centralnych uroczystości milenijnych Chrztu Polski 3 maja 1966 r. dokonano aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.
  Dzisiaj, kiedy ogarnia nas trwoga i z niepokojem patrzymy w przyszłość, prośmy naszą Królową, błagajmy Ją, aby otuliła nas swoim płaszczem, macierzyńskim sercem objęła wszystkie nasze niepokoje i zaniosła je przed tron Syna.

  „Bądź nam obroną Bogarodzico,
  gdy się błąkamy w ciemności,
  do światła Wiary prowadź na nowo,
  drogą świętości”

S. EWA POLLUS