Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

  „Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego,
  Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
  Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę”

  Jan Paweł II


  3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
  Mamy wciąż w pamięci wiele ważnych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny: obrona Jasnej Góry przed Szwedami, śluby Króla Jana Kazimierza powierzające Królestwo Polskie opiece Matki Bożej, a także uchwalenie Konstytucji 3 Maja….
  Za kilka dni znów obchodzić będziemy to święto, które wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i ciągle doświadczają za pośrednictwem Maryi. Dzieje się tak od dawien dawna – myślę o roku 1410, kiedy to „Bogurodzica„ – najstarsza polska pieśń religijna, poprowadziła Polaków do zwycięstwa.
  8 września 1717 roku zaś, to dzień, w którym nastąpiło szczególne związanie
  kultu Maryi – Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą. Dokonano wtedy koronacji jasnogórskiego obrazu, a jednocześnie koronacji Maryi na Królową Polski.
  Podczas centralnych uroczystości milenijnych Chrztu Polski 3 maja 1966 r. dokonano aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.
  Dzisiaj, kiedy ogarnia nas trwoga i z niepokojem patrzymy w przyszłość, prośmy naszą Królową, błagajmy Ją, aby otuliła nas swoim płaszczem, macierzyńskim sercem objęła wszystkie nasze niepokoje i zaniosła je przed tron Syna.

  „Bądź nam obroną Bogarodzico,
  gdy się błąkamy w ciemności,
  do światła Wiary prowadź na nowo,
  drogą świętości”

S. EWA POLLUS