Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Światowy Dzień Chorego

 Jan Paweł II w jedenastą rocznicę zamachu na swoje życie, ustanowił specjalny dzień poświęcony chorym. Ustanowił go między innymi po to, aby uwrażliwić wszelkie instytucje służące chorym na „konieczność dowartościowania cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej”
 Pragnę zatem wszystkim, którzy powierzeni są naszej opiece, złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby Matka Boża z Lourdes, której święto w tym samym dniu wspominamy, wszystkich Was drodzy Mieszkańcy, zawsze otaczała swoją nieustającą, Matczyną troską.
 My zaś, którzy każdego dnia towarzyszymy Wam w Waszych cierpieniach, obyśmy zawsze wcielali w życie słowa Papieża Franciszka: „Gesty wielkodusznego daru, jak te miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji”

 Szczęść Boże
 S. Ewa Pollus – Dyrektor ZDPS RM.