Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

„Niech nasza droga będzie wspólna.

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

Niech nasza miłość będzie potężna.

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,

co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

Jan Paweł II

Tegoroczny Światowy Dzień Chorego obchodzony był pod hasłem z Księgi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi”. Dzień ten, to modlitewne wsparcie dla ludzi dotkniętych chorobą, ale także czas refleksji nad samym sensem cierpienia.

11 lutego, w kaplicy naszego Domu odprawiona została msza święta koncelebrowana, w której uczestniczyło pięciu kapłanów: Ojciec Feliks, Ojciec Augustyn, Ojciec Wojciech, Ojciec Grzegorz oraz nasz ksiądz kapelan Andrzej Wojciechowski, który Jej przewodniczył.

Mieszkańcy z zaangażowaniem uczestniczyli w Eucharystii: czytali lekcję, modlitwę wiernych i wraz z komentarzem nieśli do ołtarza dary ofiarne. Mieszkańcy i parafianie wieleńscy przyjęli z rąk kapłanów Sakrament Chorych.

Na zakończenie Mszy Świętej w imieniu Dyrekcji Domu i Mieszkańców, w podziękowaniu za umocnienie sakramentami wręczono Kapłanom kwiaty.

MAGDALENA ŁUKOMSKA-KORNIEWICZ