Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie z Wiceprzewodniczącą Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA”

„Czasem tak niewiele wystarczy,
aby drugi człowiek był szczęśliwy…”

21 stycznia gościliśmy w naszym Domu niezwykłą osobę – Panią Barbarę Sadowską – Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”.
W spotkaniu uczestniczyli: Siostra Dyrektor Ewa Pollus, Siostra Przełożona Barbara Borowiak, Pani Psycholog, pracownicy socjalni oraz terapeuci zajęciowi.
Pani Barbara Sadowska wraz z mężem Tomaszem w roku 1989 zapoczątkowali tworzenie wspólnot dla osób, które znalazły się w ekstremalnych sytuacjach życiowych. Głównym celem organizacji pozostaje niezmiennie pomoc w usamodzielnianiu się tych osób.
Nasz gość przekazał nam wiele interesujących informacji dotyczących funkcjonowania oraz działań i metod pracy w „Barce”. Z wielką uwagą słuchaliśmy o powstawaniu w różnych miejscach Polski Centrów Integracji Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnych, mających na celu edukację i aktywizację zawodową środowisk zaniedbanych społecznie.
Na zakończenie Siostra Dyrektor omówiła formy i metody pracy w naszym Domu, a także wymieniła się z Panią Barbarą własnymi doświadczeniami. My z kolei zaczerpnęliśmy z tego wiele cennych wskazówek, które w przyszłości pomogą nam w naszej codziennej pracy.

ANETA LENIAR