Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie z Senatorem RP – Panem Mieczysławem Augustynem

  Naszym głównym celem jest niesienie pomocy bliźniemu – każdemu, kto z różnych względów jej potrzebuje. Staramy się wciąż udoskonalać metody i formy naszej pracy, ale również wymieniać doświadczenia, które w przeszłości sprawdziły się w domach pomocy społecznej. Z tego też względu, 11 marca odwiedził nas Pan Senator Mieczysław Augustyn. Z racji sprawowanych niegdyś funkcji współpracował z naszym Domem i Siostrami, niezwykle sobie ceniąc i bardzo dobrze tę współpracę wspominając. Czas płynie nieubłaganie i wkrótce już osoby z powojennego wyżu demograficznego osiągną wiek, kiedy to wszelakie dolegliwości zaczną przysparzać kłopotów. Za tym kryją się oczekujące nas różnorodne uciążliwości związane z możliwością zapewnienia tym osobom w mniejszym lub większym stopniu, opieki. (Już teraz wielki problem stanowi na przykład brak personelu, a szczególnie pielęgniarek.) Wszystko to wymagać będzie ogromnego zaangażowania i wielu środków, o które już teraz należy zabiegać, ale też przewidywać ogromną ilość różnego rodzaju problemów, a jednocześnie myśleć o sposobach ich rozwiązania.
  Spotkanie, przesycone troską o przyszłość wspomnianych działań, o zadania, jakie czekają nas i naszych następców, upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Mamy nadzieję, że współpraca na tej niwie będzie kontynuowana i będzie owocnym działaniem na rzecz potrzebujących.

S. EWA POLLUS