Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie Noworoczne

Spotkanie Noworoczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
13 stycznia o godz. 17 władze miasta spotkały się z liderami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na to spotkanie zostały zaproszone S. Barbara Borowiak Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego” i Dyrektor ZDPS.RM S. Ewa Pollus.
W czasie minionego roku współpraca pomiędzy naszym Zespołem Domów, Stowarzyszeniem a władzami miasta nabrała rozmachu i tempa. Jak podkreśliła Pani Burmistrz Elżbieta Rybarczyk “Jestem przekonana, że bez Państwa zaangażowania, pasji i entuzjazmu nie udałoby się tego osiągnąć. Warto spotkać się i podsumować ten dobry czas, ponieważ 2016 rok stawia przed nami nowe wyzwania.” W szczególny sposób powitała nasze Siostry co jest wyrazem uznania dla ich zaangażowania. Częściami noworocznego spotkania były: koncert w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Rosku, prezentacje multimedialne “Współpraca JST ze środowiskiem lokalnym – podsumowanie 2015 roku” oraz prezentacja nowych narzędzi współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ważną częścią tego spotkania było wystąpienie Barbary i Tomasza Sadowskich. Przedstawicieli a nade wszystko założycieli fundacji “Barka” ludzi o wyjątkowych dokonaniach i … wyjątkowej skromności.
Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń i planów przy kawie.