Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

14 stycznia w całym naszym mieście powiewały flagi upamiętniające dzień 18 stycznia 1920 r. Dzień, w którym Ziemia Wieleńska wyzwolona spod jarzma pruskiego wróciła na łono Ojczyzny.
Obchody 97 rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz 96 rocznicy powrotu Ziem Wieleńskich do Polski rozpoczęły się o godz. 10,00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym.
Byli tam obecni Samorządowcy z Panią Burmistrz Elżbietą Rybarczyk i jej Zastępcą na czele oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W tak uroczystym dnu nie mogło zabraknąć Pocztów Sztandarowych. Wśród licznie zgromadzonych Mieszkańców Wielenia znalazła się również delegacja z naszego Domu.
Po uroczystej Eucharystii wszyscy zgromadzeni przeszli w pochodzie pod Pomnik Wdzięczności Ziemi Wieleńskiej, by tam złożyć wiązanki kwiatów.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Strzelnicy i tam reprezentowały nasz Dom Siostra Dyrektor Ewa Pollus oraz Siostra Przełożona Barbara Borowiak.

S. KATARZYNA PIĄTKOWSKA