Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rekolekcje Wielkopostne

W środę zakończyliśmy trwające w naszym Domu od niedzieli 5 marca, Rekolekcje Wielkopostne głoszone przez księdza Bogdana Sosnowskiego TChr.

Był to błogosławiony czas wspólnej modlitwy, wartościowej nauki i z pewnością refleksji nad własnym życiem. W naukach rekolekcyjnych Mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli, nie tylko w świątyni, ale również – ze względu na stan zdrowia – poprzez telewizję korzystali z nich przebywając w swoich salach, łóżkach.

Dziękujemy naszemu Księdzu Rekolekcjoniście za nauki, które skruszyły nasze serca. Szczególnie zaś za przywołane przykłady opierające się na pokorze i miłości do Boga, co pozwoliło nam zrozumieć swoje niejednokrotnie naganne postępowanie i tym samym dążyć do nawrócenia, poprawy…

Ten wyjątkowy czas pomógł nam z odpowiednim nastawieniem przygotować się do nadchodzących świąt Zmartwychwstania Pańskiego.