Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Refleksja…

„wchodzisz
stopniami wiary
w Krainę Światła
piękno
zaskakuje
zachwyca
chcesz tańczyć
śpiewać
wielbić
jak to dobrze
że było
Twoje Wniebowstąpienie
jak to dobrze
że w Domu Ojca naszego
jest mieszkań wiele”

Alina Dorota Paul

Tak niedawno radość wielka ze Zmartwychwstania Pana Jezusa, a tuż przed nami – Jego Wniebowstąpienie….
Życzę wszystkim nam głębokiego przeżycia tych pięknych, majowych dni, dni Maryjnych, dni przy przydrożnych kapliczkach może, ale również dni bogatych w przesłanie wspomnianej wyżej poetki:

„Jestem wciąż między Niebem i ziemią. Świadoma celu , czyli Wieczności, która dla każdego otwarta jak drzwi do szczęścia.
Dostrzegam piękno rzeczy zwyczajnych. Podziwiam kruche drobiazgi codzienności i staram się dziękować Stwórcy za dar czasu,…”

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus