Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przyjdź Duchu Święty Boże…

  „My, ludzie XXI wieku – wieku elektronów,
  lotów kosmicznych, globalizacji, internetu,
  telefonów komórkowych,
  Ewy i Adama
  bardzo Ciebie potrzebujemy…
  Przyjdź Duchu Święty Boże…”

  W pięćdziesiąt dni od Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – nazywaną Pięćdziesiątnicą.
  W tym roku jest to szczególne święto, bowiem przeżywamy właśnie Rok Ducha Świętego.
  Często zapominamy o tym , jak wielorakie dary Duch Święty nam ofiarowuje: Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Bożą i Światło, tak potrzebne podczas podejmowania wszelkich decyzji.
  Jezus zapowiedział smucącym się apostołom, że nie pozostawi ich samymi, że ześle Ducha Świętego Pocieszyciela, a my nauczmy się korzystać z tej wielkiej łaski i doceniać dar Chrystusa.
  Wszystkim Mieszkańcom, Pracownikom i naszym drogim Gościom, z serca całego życzę radosnego przeżycia niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

S. EWA POLLUS