Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Samorządem Rejonu Lazdijai i Gminą Wieleń

  22 listopada 2019 r. na zaproszenie Pani Burmistrz, udałyśmy się do hali sportowo-widowiskowej w Wieleniu, na niezwykłą uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Samorządem Rejonu Lazdijai oraz Gminą Wieleń, o której uchwałę Rada Miejska podjęła 11 września 2019 r.
  Lazdijai (Łoździeje) to rejon położony w południowej części Litwy, na pograniczu Polski i Białorusi, o powierzchni 131000 hektarów. To zakątek z nieskażoną przyrodą, jeziorami i lasami pełnymi grzybów i jagód. Rejon znany również z wielu pomników historii i etnografii oraz niezwykłej gościnności i serdeczności mieszkańców – dzuków zamieszkujących w niedużych wsiach na skrajach lasów i brzegach jezior. Przyjaźń pomiędzy naszymi narodami rozpoczęła się już w XIII wieku, jednak na przestrzeni dziejów różne koleje losu nas dotykały. Cieszymy się zatem ogromnie, że Pani Burmistrz Elżbieta Rybarczyk oraz Mer Regionu Pani Ausma Miškiniené w trosce o dobre stosunki, pomoc wzajemną i przyjaźń, podpisały ten dokument w imieniu mieszkańców obu gmin i życzymy, aby nasza współpraca przynosiła tylko dobre owoce.

S. BARBARA BOROWIAK