Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Po drugiej stronie” Adama Marcinkowskiego

„Ku pamięci tych, dla których los nie miał litości”
Adam Marcinkowski
  Z wielką uwagą obserwujemy rozwój artystyczny toruńskiego poety Adama Marcinkowskiego. Mieszkańcy ZDPS.RM w Wieleniu mieli zaszczyt gościć tego szczególnego człowieka. W minionym roku przyjął on zaproszenie członków grupy wielbicieli poezji, działającej w Zespole Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Osobistym i bardzo serdecznym kontaktom naszych Mieszkańców z Panem Adamem początek dały realizowane od kilku lat spotkania z poezją. Podczas trwającego ponad trzy godziny wieczornego spotkania z członkami i sympatykami poezji, gość zachwycił nie tylko poetycką wrażliwością, szeroką wiedzą i wspomnieniami, ale także urzekającą skromnością i lirycznym humorem. Adam Marcinkowski wygłosił wspaniały wykład o poezji. Rozważania o jej wartości cennie ilustrował osobistymi refleksjami i wierszami z różnych okresów swojej twórczości. Wzruszony miłym przyjęciem Pan Adam zapowiedział rychły powrót do Wielenia.
  W tym roku Pan Adam Marcinkowski wydał tomik poezji pt. „Po drugiej stronie”.
  Tomik poezji „Po drugiej stronie” powstał z potrzeby serca i jest swoistym hołdem złożonym tym, którym przyszło żyć i umierać w nieludzkich warunkach pod pręgierzem okupanta.
  Współczesny człowiek czytając wstrząsające historie, które wydarzyły się w obozach zagłady nie jest w stanie wyobrazić sobie i uzmysłowić tego, co czuli ludzie głodzeni na śmierć, czy popędzani do komory gazowej.
  W tomiku podjęta została próba znalezienia się po drugiej stronie wydarzeń, wczucia się w sytuacje, w których znajdowali się niewinnie mordowani ludzie.
  „Po drugiej stronie” jest swoistą refleksją nad życiem i śmiercią, które w obozach zagłady i w trakcie trwania II wojny światowej dzieliła niezwykle cienka granica.

S. EWA POLLUS