Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nigdy więcej wojny!

“Nigdy więcej wojny!
To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”

Św. Jan Paweł II

Te znamienne słowa trzeba powtarzać także i dziś całemu światu. Przed nami kolejna – jakże bolesna mimo upływu 83 lat – rocznica napaści na Ojczyznę.

Czy pamiętamy każdego dnia, czy potrafimy docenić wywalczony krwią tak wielu pokój? Od ponad pół roku słyszymy jakże niepokojące wieści nadchodzące za wschodu i mam nadzieję, że zdajemy sobie sprawę z grożącego znów całemu światu widma wojny. Stare przysłowie mówi, że „czas goi rany” i może dlatego często nie umiemy się cieszyć pokojem i czystym niebem – bez pikujących w naszą stronę bombowców. Wśród nas są jeszcze jednak ludzie, którym wojna zabrała wszystko co najdroższe, najbliższe sercu osoby. Ich rany nie zagoją się nigdy, chociaż na przestrzeni tak wielu lat, nauczyli się może z tym bólem żyć. Tyle mówi się ostatnio o potrzebie wolności, ale najczęściej jest to raczej walka o różnorakie przywileje, które tak naprawdę mało znaczą w obliczu realnego zagrożenia inwazją wrogich wojsk i prawdziwego pozbawienia wolności.

Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński powiedział, że

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”.

Prośmy zatem Dobrego Boga o pokój w naszych sercach, o to by już nigdy żadne dziecko nie musiało tęsknić za kromką chleba, żadna matka za synem, który oddał życie na polu walki, żaden syn za poległym ojcem…

Niech Najświętsza Matka i Królowa z Jasnej Góry otacza naszą ojczystą ziemię i nas wszystkich macierzyńską opieką i błaga swego Syna o pokój na całym świecie.

Przypomnijmy sobie też słowa, które wypowiedział John Fitzgerald Kennedy:

„Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości”

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus