Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

“Kronika Wielkopolski”

13 stycznia w Urzędzie miejskim odbyło się spotkanie w związku z realizacją zadań promocyjnych gminy, a dotyczące możliwości zaprezentowania naszego Zespołu Domów, jego historii i obecnej działalności w kwartalniku regionalnym “Kronika Wielkopolski”, którego wydawcą jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na spotkaniu konsultacyjnym omówione zostały zakres tematyczny do opracowania materiałów, sprawy techniczne związane z przygotowaniem materiałów.