Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kazimierz z Królów Największy

  Rok 2018 dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, jest rokiem niezwykle ważnym. W bieżącym roku mija 110 lat od powstania szkoły oraz 10 lat od nadania jej imienia Kazimierza Wielkiego – ostatniego monarchy z dynastii Piastów na tronie polskim.
  Z okazji Dnia Patrona, uczniowie klas trzecich przygotowali występ zatytułowany „Kazimierz z Królów Największy”. Wśród zaproszonych gości wraz z Lekarzem Domu S. Urszulą byli nasi Mieszkańcy i ich opiekunowie, przedstawiciele wieleńskich firm, a także mieszkańcy naszego miasta – w tym rodzice, dziadkowie, bliscy i znajomi młodych artystów.
  Dekoracja wykonana przez nauczycieli i stroje, które wyszły spod rąk rodziców uczniów, przeniosły nas w czasy Wielkiego Króla.
  Występ zakończono piosenką Piotra Rubika „Największy z królów – Kazimierz Wielki”.
  Piękne przedstawienie nagrodzone zostało wielkimi brawami.

MAGDALENA ŁUKOMSKA KORNIEWICZ