Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JUBILEUSZU 25-LECIA SYSTEMU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 listopada w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce uroczysta Gala z okazji Jubileuszu 25-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, w której miałam zaszczyt uczestniczyć.
Przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powitali: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz oraz Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg.
Wiceminister Michałkiewicz podkreślił między innymi ogromną rolę, jaką w życiu osób z niepełnosprawnością odgrywa dostęp do wszelkich sfer życia, a zwłaszcza do nauki i pracy. Wyraził także swoją radość z faktu zaangażowania się w problemy tych osób organizacji pozarządowych i samorządowych.
Pani Marlena Maląg natomiast stwierdziła, iż w ostatnim czasie nastąpiła znaczna poprawa sytuacji takich osób. Zaznaczyła jednak, iż codzienność niepełnosprawnych dzieci mogą jeszcze ulepszyć wszelkie programy prowadzone na rzecz rodzin np. żłobki i przedszkola dla dzieci specjalnej troski.
Pani Dorota Habich – Wiceprezes PFRON przedstawiła sytuację na rynku pracy, a Profesor Leszek Romanowski określił formy rehabilitacji osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową.
Osobom szczególnie zasłużonym w swoich staraniach na rzecz ludzi dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności wręczono nagrody i odznaczenia.
Spotkanie zakończył recital romskiego wirtuoza skrzypiec Pana Mikosza Deki Czureji.

Organizatorom uroczystości pragnę tą drogą złożyć szczere gratulacje i słowa uznania za trud włożony w przygotowanie tak wiele znaczącej imprezy, za jej oprawę i za szczególną – serdeczną niezwykle – atmosferę spotkania.

DYREKTOR S. EWA POLLUS