Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jubileusz 20-lecia ZS w Wieleniu

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski

26 września zostałyśmy zaproszone do Zespołu Szkół w Wieleniu, który obchodził piękny jubileusz 20 – lecia swojego istnienia. Myślę, że każdy mieszkaniec Wielenia jest dumny z tego faktu, bowiem młodzież wieleńska po skończeniu szkoły podstawowej musiała każdego dnia bez względu na warunki pogodowe dojeżdżać do szkół znajdujących się w promieniu około 30 km od swojego rodzinnego miasta. Sukcesem należy zatem nazwać fakt powstania takiej instytucji w naszym mieście. Z Siostrą Przełożoną i Siostrą Aleksandrą, która miała zaszczyt być polonistką w tej szkole, a którą tak serdecznie witali uczniowie i współpracownicy, wzięłyśmy udział najpierw w uroczystym apelu rozpoczynającym Jubileusz, a później wysłuchałyśmy przemówień i gratulacji. Z pewnością były to chwile wzruszenia dla wszystkich, ale i zdziwienie, że czas tak szybko minął… Przecież tak niedawno trwały przygotowania, dyskusje, wymagająca wielu starań organizacja, a już 20 lat minęło. Chciałoby się powiedzieć „jak jeden dzień…” Serdecznie pogratulowałyśmy też Dyrektorowi Panu Karolowi Nowakowskiemu, który obchodził 40 – lecie pracy zawodowej. Całej kadrze i wszystkim uczniom pragniemy raz jeszcze serdecznie pogratulować i życzyć dalszych sukcesów – tak w nauczaniu, jak i w nauce. Uczniom zaś szczególnie chcę zadedykować słowa Isaaca Newtona:

„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.”

Zdobywajcie zatem ten ocean, dopóki Wasze chłonne umysły mogą przyswajać jego zawartość.

Szczęść Boże

S. Ewa Pollus