Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja o dofinansowaniu projektu

Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu uczestniczy w projekcie grantowym „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki finansowe z projektu POWER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek Zespołu Domów, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – nie podjęły pracy w innych miejscach zatrudnienia.

Dofinansowanie projektu: 176 428,06 zł