Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INAUGURACJA ROKU KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO 2016/2017

W piątkowy wieczór, 28 października br. w Sali Herbowej Ośrodka Kultury „Strzelnica” odbyła się „Inauguracja Roku Kulturalno-Artystycznego 2016/2017.” Zgodnie z przyjętą formułą głównym punktem programu było przyznanie dorocznej „Nagrody Burmistrza Wielenia za szczególne osiągnięcia kulturalno-artystyczne.”
Dokonano także wręczania “Pegazów im. Łucjana Sikory,” przyznawanych za wsparcie udzielane wieleńskim instytucjom kultury oraz angażowanie się osób, instytucji, firm w rozwój i krzewienie kultury.
Ponadto wręczono podziękowania za zaangażowanie, działania wspierające i współtworzenie kultury na Ziemi Wieleńskiej. Wśród wyróżnionych znalazła się Dyrektor naszego Zespołu Domów S. Ewa Pollus oraz Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego” S. Barbara Borowiak.

KOMUNIKAT

W związku z szybkim wzrostem w Polsce zachorowań wywołanych koronawirusem oraz sezonem zachorowań na grypę dyrekcja Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu wprowadza zakaz odwiedzin mieszkańców we wszystkich oddziałach domu!

W przypadku ciężkiego stanu mieszkańca dopuszczalna jest wizyta tylko jednej ZDROWEJ osoby.

Zakaz odwiedzin obowiązuje od 25. września 2020r. do odwołania.