Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inauguracja Roku Kulturalno – Artystycznego 2015/2016

23 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury “Strzelnica” odbyła się Inauguracja Roku Kulturalno – Artystycznego 2015/2016. Podczas niej nagrodzono i wyróżniono osoby, których praca w szczególny sposób wpłynęła na kształt i wizerunek kultury w gminie Wieleń oraz poza jej granicami.

Nagrodę Burmistrza otrzymał w tym roku Pan Ryszard Appolt – wieloletni działacz społeczny, autor wielu projektów, organizator min. Noteckiego Półmaratonu im. Józefa Noijego. Złoty Pegaz trafił do Nadleśnictwa Potrzebowice, Srebrny do firmy „Kamex” Pana Marka Rojewskiego, a Brązowy do Centrum Medycznego Państwa Bożeny i Jakuba Rzeźnik. Coroczną nagrodę im. Księdza Edmunda Klemczaka „Uśmiech Dziecka” decyzją Kapituły Dziecięcej otrzymał Ks. Grzegorz Grabowski – Wikariusz Parafii Św. Rocha w Wieleniu.

Obok licznych wyróżnień i podziękowań, wyrazy uznania za dotychczasową współpracę i profesjonalizm w realizowanych przedsięwzięciach oraz za partnerskie relacje otrzymała Dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Wieleniu Siostra Ewa Pollus.

Za niesienie pomocy starszym, potrzebującym wsparcia i opieki, wrażliwość i pasję społeczną, podziękowania i wyrazy uznania dla całego zespołu otrzymała także Siostra Barbara Borowiak – Prezes Stowarzyszenia “Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego”.

Goście zaproszeni na Inaugurację wysłuchali przemówienia Dyrektor Ośrodka Kultury Alicji Adamczyk, która zrelacjonowała wydarzenia minionego sezonu, zwracając szczególna uwagę na te, najważniejsze. Całość zakończył, a jednocześnie uświetnił, występ dziecięcych grup tanecznych działających przy M-GOK oraz koncert Orkiestry Dętej.

MARIA KIERSTAN