Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Idźcie i głoście

  Każdego roku wszystkie placówki prowadzone przez nasze Zgromadzenie dają świadectwo realizacji misji dzielenia się Wiarą. Misji, którą powierzył nam Założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek RM, Święty Zygmunt Feliński.
  W tym roku związany z powyższą kwestią konkurs zatytułowany był „Idźcie i głoście”
  Nasz Zespół Domów Pomocy Społecznej zaprezentował jako swoje świadectwo, reportaż z IX Pikniku Rodzinnego. Myślą przewodnią tego pikniku było hasło: „Weźcie z tego miejsca Bożą radość: Idźcie i głoście”
  Wyłoniona przez organizatorów komisja konkursowa w osobach Siostry Danieli Zemla i Siostry Teresy Maciejewskiej, pod przewodnictwem Matki Generalnej Janiny Kierstan, ogłosiła wyniki na tradycyjnym, corocznym spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Spotkaniu, w którym wraz z Matkami Prowincjalnymi, Przełożonymi i wieloma Siostrami Zgromadzenia, udział wziął Biskup Romuald Kamiński – Ordynariusz Warszawsko-Praski.
  Z ogromną radością pragniemy podzielić się wiadomością, że nasz reportaż spotkał się z wielkim uznaniem. Otrzymaliśmy podziękowanie i pochwałę za zorganizowanie imprezy, która jest dla Mieszkańców oraz i ich rodzin radosnym, dostarczającym wielu wzruszających chwil przeżyciem. Sama umiejętność przedstawienia działalności na rzecz ludzi powierzonych naszej opiece, w oczach jury była trudnym, ale dobrze wykonanym zadaniem.
  Uwaga komisji konkursowej skupiła się też na wkładzie organizacyjnym Dyrekcji i Personelu Domu, który przy „dużej i zróżnicowanej liczbie uczestników” był niewątpliwie wyzwaniem na wielką skalę.

S. BARBARA BOROWIAK