Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Głoście radosną nowinę

„Oto człowiek został odebrany śmierci – oddany życiu.
Oto człowiek został odebrany grzechowi – oddany Miłości.”

(Jan Paweł II)

Najważniejsze święta naszej Wiary tuż za progiem…Uroczystości Triduum Paschalnego przygotują nas kolejny raz do powitania Zmartwychwstałego. Pragnę zatem złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia – w tym roku cytując słowa Stanisława Wyspiańskiego, który tak pięknie powiedział:

„Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie żywioł wszelki budzisz, Panie . Budzisz ze snu, żywot dajesz, w wszelkim bycie zmartwychwstajesz.”

Życzę, aby w dzisiejszym – tak trudnym czasie – Nasz Pan Zmartwychwstał w każdym z nas, w każdym bycie i sytuacji. Aby odrodził nasze serca i umysły, obdarzył wszelkimi łaskami, ale przede wszystkim, żeby

„…odebrał człowieka grzechowi – oddał Miłości”

Zatem

„Głoście radosną nowinę, niech będzie słyszana, po krańce ziemi rozpowiadajcie, że Pan wyzwolił swój naród.”

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus