Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dzień Papieża Jana Pawła II

16 października 1978 r. Dzień, który odmienił oblicze świata. Dzień, w którym Kardynał Karol Wojtyła został 264 Papieżem. Dziś – 39 lat po tym wydarzeniu wiemy, że to jedna z najwybitniejszych postaci XX wieku.
W tym właśnie wyjątkowym dniu, Mieszkańcy naszego Domu wraz z opiekunem, jak co roku udali się do Kapliczki w Białej, którą postawiono na cześć Papieża Polaka. W latach młodości, a ostatni raz latem 1977 roku spędzał On tam swój wolny czas.
Czcząc pamięć naszego Papieża zapaliliśmy znicze, zaśpiewaliśmy Jego ulubioną Barkę i pomodliliśmy się do naszego ukochanego Świętego z prośbą o Jego orędownictwo za nami u stóp Najwyższego.

WIOLETTA NOWAK