Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dziękujemy

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

  Jan Paweł II

  Szanowni Państwo
  Drodzy Przyjaciele

  W życiu wystarczy czasem jedno szczere słowo, aby stało się ono błogosławieństwem.
  Raz jeszcze pragniemy z serca podziękować za wspólnie spędzone chwile, ale szczególnie za to, że nasze sprawy są sprawami Waszymi. Za Państwa ogromne i serdeczne zaangażowanie w nasze dzieło, za zrozumienie …
  Dziękujemy wszystkim, którym obojętnym nie jest los osób niesprawnych, chorych, ubogich i którzy w jakikolwiek sposób starają się ten los poprawić. Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie.
  Życzymy, aby Dobry Bóg błogosławił każdy Wasz dzień, darzył dobrym zdrowiem i nieustannie wynagradzał ogromną wolę czynienia dobra potrzebującym.

  S. Barbara Borowiak – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego
  S. Ewa Pollus – Dyrektor ZDPS RM