Dziękujemy

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

  Jan Paweł II

  Szanowni Państwo
  Drodzy Przyjaciele

  W życiu wystarczy czasem jedno szczere słowo, aby stało się ono błogosławieństwem.
  Raz jeszcze pragniemy z serca podziękować za wspólnie spędzone chwile, ale szczególnie za to, że nasze sprawy są sprawami Waszymi. Za Państwa ogromne i serdeczne zaangażowanie w nasze dzieło, za zrozumienie …
  Dziękujemy wszystkim, którym obojętnym nie jest los osób niesprawnych, chorych, ubogich i którzy w jakikolwiek sposób starają się ten los poprawić. Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie.
  Życzymy, aby Dobry Bóg błogosławił każdy Wasz dzień, darzył dobrym zdrowiem i nieustannie wynagradzał ogromną wolę czynienia dobra potrzebującym.

  S. Barbara Borowiak – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego
  S. Ewa Pollus – Dyrektor ZDPS RM