Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dziękujemy!

„Żyć to znaczy okazywać wdzięczność
za słoneczny blask i miłość,
za ciepło i czułość,
których jest tak wiele w ludziach i rzeczach.”

Phil Bosmans

Kolejny już raz słowa ogromnej wdzięczności kieruję w imieniu naszych Mieszkańców do Fundacji Biedronki. Minęły piękne święta Bożego Narodzenia, wielkimi krokami zbliża się do nas Nowy Rok, a my wciąż pamiętamy radość i uśmiechy naszych podopiecznych, kiedy z wypiekami na policzkach otwierali mieniące się wieloma kolorami prezenty z tej właśnie fundacji otrzymane. Dziękuję w ich imieniu, ale także w swoim własnym, bowiem ich radość – to moja radość, nasza radość….

Pragnę więc zacytować piękne słowa Melody Beattie, które w znakomity sposób odzwierciedlają nasze uczucia:

„To wdzięczność sprawia, że to, co mamy, wystarcza. Zamienia opór w akceptację, chaos w porządek, konfuzję w klarowność. Może zamienić posiłek w ucztę, mieszkanie w dom, obcego w przyjaciela. Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra. Wdzięczność ma potężną moc – pomaga przejść od lęku do odwagi, od gniewu do przebaczenia, od izolacji do przynależności, od bólu do uzdrowienia”

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus
Dyrektor ZDPS RM.