Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dziękujemy

“W codziennym życiu rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że otrzymujemy znacznie więcej, niż dajemy i że tylko poprzez wdzięczność życie staje się bogate.”

Dietrich Bonhoeffer

Powyższa myśl skłania nas do refleksji i do ogromnej wdzięczności dla tych, którym nie jest obojętny los naszych Mieszkańców, każdego dnia borykających się ze swoim cierpieniem. My zaś starając się zapewnić im wszystko czego potrzebują do swego trudnego bytu, z wielką radością w sercu myślimy właśnie o naszych dobroczyńcach. Dobroczyńcach dzięki którym możemy zapewnić swoim podopiecznym lepszy, bezpieczny byt. Dziś pragniemy dziękować Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” za środki finansowe przekazane nam na modernizację pomieszczeń mieszkalnych i remont dachu na budynku „Opatrzność”. Nasza opieka nad Mieszkańcami, to nie tylko zapewnienie codziennego wyżywienia, higieny, ale co jest niezmiernie ważne – zapewnienie im godnych warunków w ich mieszkaniach oraz daleko idącego bezpieczeństwa.

Raz jeszcze pragniemy zatem tą drogą podziękować Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” za tak wspaniały gest i pomoc w codziennych zmaganiach na rzecz osób powierzonych naszej opiece i życzyć, aby w swojej działalności każdego dnia spotykała się ona z ludzką życzliwością i wdzięcznością.

Jan Paweł II powiedział:

„Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem, językiem, ale czynem i prawdą.”

Jestem przekonana, że ta właśnie myśl przewodzi Państwu każdego dnia.

Szczęść Boże

Siostra Dyrektor
Ewa Pollus