Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ĆWICZENIA PRZECIWPOŻAROWE

23 lipca 2015 roku przeprowadzono ewakuację Mieszkańców Wojciechówki. Przeprowadzony alarm był sprawdzeniem umiejętności personelu ZDPS. RM w wypadku zagrożenia.

Ćwiczenia przeprowadzono według scenariusza, zgodnie z którym o godzinie 11:00 wybuchł pożar na werandzie Wojciechówki. Personel przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego podjął nieudaną próbę likwidacji zagrożenia. Jednocześnie podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich Mieszkańców przebywających w tym domu. Z chwilą zauważenia pożaru pielęgniarka oddziałowa miała obowiązek powiadomienia:

◦Portierni ◦Osób znajdujących się w sąsiedztwie pożaru, w tym personel Wojciechówki ◦Dyrektora ZDPS. RM,

Do czasu przybycia straży pożarnej na polecenie Dyrektora personel przystąpił do ewakuacji Mieszkańców. Mieszkańcy zostali ewakuowani do bezpiecznej strefy gdzie czekały już na nich samochody przygotowane do ewentualnej ewakuacji poza teren Zespołu Domów Pomocy Społecznej. Po zakończeniu ewakuacji Koordynator akcji, wraz ze swoim personelem, sprawdzili czy ewakuowano wszystkie osoby przebywające w budynku. Okazało się, że brak jednej osoby. Dowódca jednostki OSP Marcin Federowski po przybyciu na miejsce zdarzenia przejął dowodzenie akcją. Strażacy z OSP Wieleń natychmiast przystąpili do akcji poszukiwania brakującej osoby.

Po ugaszeniu pożaru i usunięciu zadymienia, Dowodzący Akcją Ratowniczą powiadomił Dyrektora ZDPS. RM o zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Wejście do pomieszczeń po skończonej akcji ratowniczej, mogło nastąpić dopiero za zgodą dowódcy OSP kierującego akcją.

Podczas ewakuacji nie zaobserwowano objawów paniki i chaosu. Wszelkie założenia zostały zrealizowane. Świadczy to o dużej wiedzy osób biorących udział w próbnym alarmie, samodyscyplinie, odpowiedzialności oraz o doniosłości podejmowanych działań.

Całości ćwiczeń bacznie przyglądał się obserwator z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kpt. mgr inż. Michał Macyszyn – Kierownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej.

KRZYSZTOF DRAB