Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Być bliżej drugiego człowieka

26 października 2016 roku, w odpowiedzi na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu – Pana Karola Nowakowskiego, Siostra Dyrektor Ewa Pollus oraz Zastępca Dyrektora – Siostra Barbara Borowiak wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą. Uczestnicy reprezentowali inne szkoły, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek kultury, służby mundurowe oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zebranie odbyło się w ramach ewaluacji zewnętrznej technikum należącego do wyżej wymienionego zespołu. Rozmowy dotyczyły m.in. wpływu problemów lokalnych na uczniów, zagrożeń dotykających młodzież i trud podejmowany przez partnerów szkoły w celu przeciwdziałania temu. W związku z wolontariatem, który prowadzą uczniowie szkoły w Zespole Domów Pomocy Społecznej zabrała głos Siostra Dyrektor, która opowiedziała o budowaniu trwałych, pozytywnych relacji między mieszkańcami, a uczniami. Podkreśliła szczególnie proces kształtowania się charakterów młodych ludzi poprzez bezinteresowną pomoc drugiemu -potrzebującemu choćby ich obecności człowiekowi. Samo działanie wolontariatu Siostra Dyrektor określiła mianem alternatywy dla spędzania wolnego czasu w sposób wartościowy, niezwykle owocny i odwodzący od ogromu zagrożeń jakimi są teraz narkotyki, alkohol czy bardzo rozpowszechniony wirtualny świat. Z ogromną radością potwierdziła, że sama młodzież odkrywa fakt, iż „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”

ZUZANNA DRAB