Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Brońmy się przed pozorami miłości

  “Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.

  Wkrótce minie 100 lat od dnia, w którym na świat przyszedł Wielki Polak – nasz Papież.
  27 lat prowadził nas Bożymi ścieżkami, uczył miłosiernej miłości, a odkąd odszedł do Domu Ojca, czuwa nad nami, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że „…człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa”
  18 sierpnia 2002 roku nasze Siostry, Mieszkańcy i Pracownicy z wielką radością i wzruszeniem, uczestniczyli w beatyfikacyjnej Mszy Świętej na krakowskich Błoniach, podczas której Jan Paweł II powołał Zygmunta Felińskiego w poczet Błogosławionych.
  Powiedział wtedy:
  „… Dziś dołącza do tych, którzy w imię miłości Boga i człowieka szli i owoc przynosili, czworo nowych błogosławionych. Różne były czasy, w których żyli, różne były ich osobiste dzieje. Jednak jednoczy ich ten szczególny rys świętości, jakim jest oddanie sprawie miłosierdzia”
  Dziękujmy Dobremu Bogu, że to właśnie nasz Papież zaprowadził Świętego już dziś Zygmunta Felińskiego na drogę do kanonizacji i każdego dnia powierzajmy mu sprawy naszego Domu, który zgodnie z ideą Założyciela, jest Domem dla tak wielu potrzebujących.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus