Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy

„musiał być Wieczernik
chleb i wino

zdrada jakby na przekór
przykazaniu miłości

musiał być Ogrójec
z samotnością i bólem

musiał być krzyż
i grób

aby tym potężniej
zajaśniał blask
Zmartwychwstania

aby tym radośniej
zabrzmiało Alleluja!”

Przed nami najważniejsze święta – Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa…

Pozwolę sobie dziś przytoczyć najsłynniejsze kazanie rezurekcyjne Księdza Mieczysława Malińskiego. Kapłan wypowiedział jedno zdanie: „Jezus Chrystus żył, umarł i zmartwychwstał, ale Wy i tak w to nie wierzycie. Amen”

Właśnie…. Czy przez niezmienną liturgię paschalną, która może już nieco spowszechniała nie potrafimy przeżywać dogłębnie i z żarliwą wiarą tego niebywałego wydarzenia? Czy z dziecięcą ufnością potrafimy dziękować Chrystusowi za to, że umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia? Niech tegoroczna Wielka Noc i każdy następny dzień będzie inny – przepełniony wiarą i gorącym dziękczynieniem za to, że On umarł za Ciebie i za mnie, dla nas pokonał śmierć, dla nas zmartwychwstał, aby każdego zaprowadzić do Domu Ojca. Życzymy zatem wszystkim Wam kochani błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus
S. Barbara Borowiak