Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Audyt zewnętrzny 2022

Od 20 lat Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Oznacza to, że każdego roku dążymy do doskonalenia jakości świadczonych przez nasz dom usług na rzecz Mieszkańców w oparciu o corocznie aktualizowaną analizę mocnych i słabych stron oraz wyniki oceny ryzyka zagrożeń i szans z uwzględnieniem wyników pomiaru zadowolenia Mieszkańców.

W dniu 9 grudnia przystąpiliśmy ponownie do zewnętrznego auditu nadzoru przeprowadzonego przez akredytowaną niezależną jednostkę certyfikującą PCBC S.A. w Warszawie.

Efektem przeprowadzonego auditu jest potwierdzenie, że wdrożony w naszej organizacji system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy ISO 9001:2015 i skutecznie realizowany, a przede wszystkim doskonalony każdego dnia, co się przekłada w codziennej praktyce na świadczenie usług realizowanych w oparciu o przyjętą w 2021r. Kulturę doskonalenia jakości.

Podczas spotkania podsumowującego tegoroczny audit, Pani Lilianna Adamska – auditor wiodący PCBC S.A. w Warszawie podkreśliła duże zaangażowanie Dyrekcji i pracowników Zespołu Domów w proces ciągłego doskonalenia wszystkich świadczonych usług, zwracając jednocześnie uwagę na panującą czystość, estetykę, dobrą opiekę i miłą atmosferę.

Poprzez swoje ciągłe doskonalenie, zaangażowanie kierownictwa i pracowników, podnoszenie kompetencji, prowadzenie auditów wewnętrznych i realizowanie działań korekcyjnych i korygujących podejmujemy działania mając na uwadze zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Mieszkańców i ich Rodzin.