Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Audyt Zewnętrzny 2021

Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek.

Jan Paweł II

W 2003 roku, nasz Zespół Domów Pomocy Społecznej otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. 19 już lat wciąż doskonalimy ten system pragnąc, aby nasi Mieszkańcy mieli zapewnioną opiekę o najwyższym standardzie, a rodziny były na bieżąco zorientowane we wszystkich sprawach dotyczących ich bliskich. My każdego dnia musimy te zadania wypełniać, bo jesteśmy dla naszych podopiecznych właśnie „drugim człowiekiem” Wiele na świecie, ale również w naszym kraju się zmienia i wciąż zwiększają się wymogi dotyczące prowadzenia domów takich, jak nasz. Staramy się więc sprostać tym zadaniom i zdobywać ciągle nową wiedzę na ten temat. Wiedzę, której mogą nam dostarczyć między innymi osoby przeprowadzające każdego roku audyt zewnętrzny. 13 i 14 grudnia został u nas przeprowadzony przez PCBC w Warszawie, dziewiętnasty już audyt nadzoru i jednocześnie siódmy odnowienia. Dziękuję Pani Liliannie Adamskiej za podzielenie się z nami radami dotyczącymi prawidłowego stosowania wymagań certyfikatu jakości, za życzliwość, za wszelkie podpowiedzi i jednocześnie wyjaśnienia. Dziękuję też naszym Pracownikom za zaangażowanie i sumienną pracę na rzecz utrzymania tego prestiżowego dokumentu.

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus
Dyrektor ZDPS RM