Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Audyt zewnętrzny 2017

We wrześniu minęło już 14 lat od dnia, w którym nasz Zespół Domów Pomocy Społecznej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością.

Przez wszystkie lata, jakie minęły od tego czasu, Dyrekcja i cała załoga ZDPS RM – zgodnie z obowiązującymi normami ISO – codziennie dokonują wszelkich starań w kierunku ciągłego ulepszania jakości świadczonych przez nas usług.

14 i 15 grudnia odbył się kolejny już, zewnętrzny audit przeprowadzony przez PCBC S.A. w Warszawie reprezentowane przez Panią dr inż. Joannę Tkaczyk.

Przedmiotem badań był proces główny i procesy wspomagające w ZDPS RM.

Na spotkaniu zamykającym audit, Pani dr inż. Joanna Tkaczyk stwierdziła, że wystąpi o przyznanie nam Certyfikatu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie ze słowami Świętego Zygmunta Felińskiego ”….my zawsze wypełniajmy obowiązek miłości względem wszystkich bez różnicy, naśladując w tym – jak chce Zbawiciel – Ojca Niebieskiego”

S. EWA POLLUS