Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

73. rocznica wyzwolenia miasta Wieleń

  „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

  W południe – 26 stycznia 2018 roku, mieszkańcy Wielenia usłyszeli wycie syreny. Oznajmiała ona rozpoczęcie lokalnych obchodów uroczystości, zorganizowanych w przeddzień 73 rocznicy wyzwolenia miasta Wielenia. Uczestniczyły w nich liczne delegacje z różnych placówek naszego miasta, w tym również delegacja z naszego Domu.
  Obchody rozpoczął Zastępca Burmistrza Wielenia, Pan Jan Graczyk, który powitał zebranych słowami: “Dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają ważną datę 27 stycznia 1945 roku, szczególnie delegacjom, które tak licznie przybyły na spotkanie z okazji 73 rocznicy wyzwolenia Wielenia”.
  Podniosła uroczystość – zgodnie z lokalną tradycją – odbyła się przed Tablicą Pamięci, przed którą zostały złożone wiązanki kwiatów. Oddano tym hołd wszystkim bohaterom wojennym, zachowując pamięć o wielu, ofiarach faszyzmu i stalinizmu – także tych bezimiennych.
  Data wyzwolenia naszego miasta, to też data wyzwolenia obozu śmierci w Oświęcimiu – oby ten najstraszniejszy rozdział w historii ludzkości już nigdy, nigdzie się nie powtórzył.

MAGDALENA ŁUKOMSKA KORNIEWICZ