Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

38. Rocznica Wyboru Jana Pawła II na Tron Piotrowy

16 października 2016 r. minęło 38 lat od wyboru Karola Wojtyły na Tron Piotrowy. Pragnąc uczcić tę szczególną dla nas Polaków rocznicę, pięcioosobowa grupa Mieszkańców wraz opiekunem udała się do Białej.
Znajduje się tam Kapliczka Papieska upamiętniająca dwukrotny pobyt Karola Wojtyły na wypoczynku w Puszczy Noteckiej. Miało to miejsce w roku poprzedzającym Jego wybór na Głowę Kościoła. Uczestnicy tej swego rodzaju pielgrzymki, prosząc o wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II modlili się o zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich Mieszkańców naszego Domu.
Na zakończenie wszyscy zaśpiewali tak bardzo ukochaną przez Ojca Świętego “Barkę”.

IWONA ZAGOZDON-SZMYT